AINUTLAATUISTA OSAAMISTA YRITYSTOIMINTASI TUEKSI

Tarjoamme ammattitaitoista erityisosaamista liiketoiminnan haastaviin osa-alueisiin.
Tällä hetkellä Suomessa tarjottaviin palveluihimme kuuluu:

  • Työnohjauspalvelut
  • Kehitysprojektit
  • Taloyhtiöden konsultoinnit ja tukipalvelut (Hallituksen jäsenen roolit, Projektipäällikön tehtävät ja muut konsultaatio palvelut)
  • Kielten opetuspalvelut (Saksa, Ruotsi ja Suomi).
  • PHP/CSS/WP/MySQL/MOSS/SalesForce/RemedyForce/ConfigureOne ratkaisut ja opetuspalvelut

Keskitymme myös Seismologian teknisten ratkaisuiden kehittämiseen ja ylläpitoon, sekä projektinhallintaan.

Ystävällisin Terveisin
Mikko Kerminen
Toimitusjohtaja
Kerminen Consulting Oy

Managing Director

Toimintamme kehittyy jatkuvasti ja pyrimme keskittymään määrätietoisesti asiakkaiden tarpeisiin. Tarkoituksemme on löytää ongelmiin ratkaisut ja tukea yrityksen, yhteisön tai yksilön kehitystä. Kasvattamalla asiantuntija joukkoamme monipuolisesti pystymme näin palvelemaan parhaiten asiakkaitamme.

Rita


Työnohjaus
on monimuotoinen työväline toiminnan kehittämisessä, omien taitojen ja voimavarojen kartoittamisessa sekä työssä jaksamisen välineenä. Työnohjaus on luonteeltaan prosessin omainen mielessä kehittyvä jatkumo. Tapaamisia on yleensä 1-4 viikon välein 1-3 vuotta kestävällä ajanjaksolla.

  • Rita Lindblom

SUOMEN TYÖNOHJAAJAT RY

Työnohjaus

Työnohjaus käsitteenä ja toimintana määritellään monin eri tavoin, johtuen työnohjauksen kehittymisestä samanaikaisesti useilla eri aloilla, toisistaan riippumatta.

Työnohjauksemme lähtökohtina ovat oivaltavat ja ymmärrystä edistävät luovat prosessit – konkretisoivat työtavat, jotka pohjaavat kokemukselliseen oppimiseen sekä vuorovaikutukseen. Käytämme pien- ja suurryhmädynamiikkaa ja siellä hyödyntäen työyhteisö- ja organisaatiokäyttäytymisen tutkittuja lainalaisuuksia. Lähtökohtina taustalla ovat prosessi-, systeeminen-, psykodynaaminen-, työyhteisö- ja organisaatioteoreettinen ajattelu. Käytössä olevat työnohjausmuodot ovat yksilö-, ryhmä-, vertais- ja työyhteisötyönohjaukset. Työskentely tapaamisissa voi pohjautua joko teema-, case-, asia- tai asiakaspohjalle.

YKSILÖTYÖNOHJAUS

Yksilöohjauksessa työnohjaukseen osallistuu nimensä mukaisesti yksilö yksin ja saa siten ohjaajan huomion täysin itselleen. Ohjauksen painopiste on yksilön työtaidoissa, kehittymisessä sekä jaksamisessa suhteessa työnohjauksen alussa määriteltyyn tavoitteeseen. Työnohjauksen kesto on yleensä 45 minuuttia kerrallaan ja tapahtuu useimmiten kolmen viikon välein 12 kertaa vuodessa. Työryhmän tai koko työyhteisön tilannetta ei kuitenkaan voida avata yksilötyönohjauksen avulla.

RYHMÄTYÖNOHJAUS

Ryhmätyönohjattavat ovat tietyn työyhteisön jäseniä, samaa tai eri ammattialaa edustavia, 3-8 jäsentä. He työskentelevät työnohjauksessa työyhteisönsä toiminnan kehittämiseksi siten, että kukin sen jäsenistä ottaa itse vastuun oman työnsä sekä itsensä johtamisesta työyhteisössä oppivana, kehittyvänä ja kehittävänä ihmisenä. Työnohjauksessa tarkasteltaessa ryhmän perustehtävää, toiminnan rakenteita, tunnemaailmaa sekä johtajuutta – on mahdollista kehittää koko työyhteisön toimintaa. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan noin 3 viikon välein ja prosessi kestää yleensä keskimäärin 1-3 vuotta.

VERTAISTYÖNOHJAUS

Vertaistyönohjauksessa ohjattavat ovat tasaveroisia ammattilaisia, yleensä samaa ammattikuntaa tai asemaa edustavia jäseniä. Ohjattavat voivat olla eri työyhteisöistä. Ryhmään voi kuulua 3-8 jäsentä, kuten ryhmätyönohjuksessakin.

Ohjauksessa painopiste on työn taidoissa, kehittämisessä sekä työssä jaksamisen tukemisessa. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan noin 3 viikon välein ja prosessi kestää yleensä keskimäärin 1-3 vuotta.

TYÖYHTEISÖTYÖNOHJAUS

Työyhteisötyönohjattavat ovat tietyn työyhteisön jäseniä ja ohjaukseen osallistuu koko työyhteisö. Työnohjauksessa he työskentelevät työyhteisönsä toiminnan toimivuuden kehittämiseksi. Ohjauksessa on tavoitteena työn tavoitteiden selkeyttäminen, saavuttaa toimiva työnjako, ristiriitojen käsittely. Lisäksi tiedotuksen sujuvuus sekä johtajuuden toimivuus ovat jatkuvasti arvioitavia asioita. Ryhmäohjauksesta poiketen työyhteisöntyöohjaukseen osallistuu myös esimies, ollen täten yksi työnohjauksen jäsenistä. Työntekijä voidaan velvoittaa osallistumaan työskentelyyn silloin, kun hänen poisjääntinsä voitaisiin katsoa haittaavan koko työyhteisön toimintaa ja kehittymistä. Ryhmä kokoontuu yleensä 2*45 minuuttia kerrallaan 2-3 viikon välein. Prosessi kestää yleensä keskimäärin noin 2-3 vuotta. Muutosprosessien hallinnassa työyhteisötyönohjaus on muutosprosessia tukeva, auttava sekä nopeuttava työväline. Työyhteisötyönohjausta käytetään myös tilanteissa, joissa työyhteisön perustehtävän tekeminen on vaarantunut tai kun ihmisten välille muodostunut konflikti on kärjistymässä. Tuolloin puhutaan konflikti- tai kriisityönohjauksesta.

 

Uutiset

Corona Moodle

Koska etätöitä on monen tehtävä ja tekeminen vaatii tällä hetkellä luovuutta, niin päätin osallistua lisäämällä alustan opiskeluun ja opetukseen. Tilantaan johdosta nimikin sen mukainen: Corona Moodle-Mikko #corona #moodle

SSL sertifikaatti

Sivuston on nyt päivitetty suojatuksi. Tämän johdosta tallennamme evästeen (cookie) vierailijan selaimeen. Näin mahdollistetaan turvallinen vierailu sivustolla. Emme kerää mitään tietoja tämän lisäksi.

Yhteystiedot

Osoite
Länsitie 61
11910 Riihimäki

Puhelin
040 568 1087

Sähköposti
etunimi@kerminen.com